Εκδηλώσεις

Σεμινάριο για την Προστασία των Προϊόντων από την Αντιγραφή

Ημερίδα με θέμα "IP Protect for SMEs and Start-Ups"

Σεμινάριο με θέμα «Τα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Συνέδριο για την Επιβολή Δικαιωμάτων Φυτικών Ποικιλιών

Ημερίδα με θέμα «Προστατεύστε τα Δικαιώματα της Διανοητικής σας Ιδιοκτησίας»

Συνέδριο με θέμα «Δικαιώματα, Προστασία και Νομικό Πλαίσιο»

Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας»

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Συνέδριο ΥΠΕΞ

Ημερίδα με θέμα «Πνευματική Ιδιοκτησία στην Έρευνα και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση - Εφαρμογή στους Τομείς Πληροφορικής»