ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΠΙΟ ΟΠΙ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μετσόβου 5) και εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο ΟΠΙ ιδρύθηκε βάσει του άρθρου 69 Ν. 2121/1993 για την «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα» (ΦΕΚ Α' 25) και λειτουργεί σύμφωνα με το Καταστατικό του, το ΠΔ 311/1994 (ΦΕΚ A' 165).
Ο Οργανισμός διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Περισσότερα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

 • WIPO ALERT Stakeholders' Meeting

  25.03.2023
  Στις 22.03.2023 ο ΟΠΙ στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας με τον WIPO, με το οποίο ο ΟΠΙ κατέστη εξουσιοδοτημένος φορέας της χώρας μας (“national contributor”) στη σημαντική πρωτοβουλία με τίτλο “WIPO...
 • Επιστημονική Ημερίδα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

  24.03.2023
  Στις 22 Μαρτίου 2023 το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διοργάνωσε Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Το νέο δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας για Αρχεία, Βιβλιοθήκες...
 • Εργαλείο ‘WIPO IP Diagnostics’ από τον WIPO και το ICC για τη διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων

  17.03.2023
  Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) και το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) δημιούργησαν το εργαλείο ‘WIPO IP Diagnostics’, με το οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να διαχειρίζονται καλύτερα τα άυλα...
 • Το Newsletter του ΟΠΙ - Μάρτιος 2023

  10.03.2023
  Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) - Πρόταση του Γενικού Εισαγγελέα στην υπόθεση C-432/21, Grand Production d.o.o. κατά GO4YU GmbH, DH, GO4YU d.o.o, MTEL Austria GmbH Επιστημονικό Συνέδριο ΟΠΙ - ΕΚΠΑ: «Οι πρόσφατες...
 • Απόφαση 781/2022 Επιτροπής Ανταγωνισμού 1103/2017 ΔΕΦ ΑΕΠΙ

  02.03.2023
  Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα ομόφωνα αποφάσισε  ότι η κήρυξη της ΑΕΠΙ σε πτώχευση δεν αποκλείει αφ’ εαυτής τη δυνατότητα της ΕΑ να επιβάλει, μετά την κήρυξη της πτώχευσης και κατά τη διάρκεια της...