Γνωμοδοτήσεις

Compensation of damages for infringements of intellectual property rights in France, under the Directive 2004/48/EC and its transposition law – New notions?

Η προστασία του συγγενικού δικαιώματος του παραγωγού φωνογραφημάτων μετά την πάροδο πεντηκονταετίας από τη γένεσή του.

Η προστασία του συγγενικού δικαιώματος του παραγωγού φωνογραφημάτων ιδίως μετά την πάροδο πεντηκονταετίας από τη γένεσή του.

Πνευματική ιδιοκτησία. Προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας κατά το ν.2121/1993 και ειδικότερα κατά τα άρθρα 63 και 66 αυτού. Ποινικές κυρώσεις για την τετελεσμένη ή αποπειρώμενη προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας και λήψη μέτρων για την πρόληψη της προσβολής. Μορφή της κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελεί η ραδιοτηλεοπτική πειρατεία, δηλαδή η άνευ δικαιώματος προβολή οπτικοακουστικών έργων από ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς με αποτέλεσμα τον διασυρμό της χώρας μας διεθώς και τον εύκολο και ανέξοδο πλουτισμό των κλεπτών. Εγκύκλιος του Εισαγγελέα του ΑΠ προς όλους τους εισαγγελικούς λειτουργούς και τους προανακριτικούς υπαλλήλους να φροντίσουν για την ταχύτερη ενεργοποίηση του συστήματος ποινικής προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και την επίσπευση εκδικάσεως των σχετικών υποθέσεων.

Η προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδίως με τη μορφή της άνευ αδείας του δικαιούχου δημόσιας εκτέλεσης ή αναπαραγωγής του πνευματικού έργου, αποτελεί κλοπή αλλότριου αγαθού. ... η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με την υπ' αριθ. πρωτ. 2387/26.10.1994 εγκύκλιο Οδηγία της έχει συστήσει την επίσπευση της εκδικάσεως των υποθέσεων που αφορούν ιδίως σε κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας με τη μορφή της ραδιοτηλεοπτικής πειρατείας, και προς τούτο την εφαρμογή των προβλεπομένων για τις περιπτώσεις των αυτοφώρων κακουργημάτων και πλημμελημάτων, δηλαδή, την άμεση σύλληψη των δραστών και την παραπομπή τους στον ανακριτή ή στην αυτόφωρη διαδικασία, αναλόγως του χαρακτήρος της πράξεως ως κακουργήματος ή πλημμελήματος, την άμεση διακοπή της προσβολής και την κατάσχεση του χρησιμοποιούμενου μηχανολογικού ή άλλου εξοπλισμού του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού. Ιδιαίτερα αποτελεσματική είναι και η συνδρομή της εισαγγελικής αρχής στην παρεμπόδιση της προσβολής ή τη διακοπή της εξακολούθησης της προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 1 και 2 του νόμου.

Ιδιοκτησία πνευματική.

Συλλογικό έργο, που δημιουργήθηκε από μισθωτούς (Ο δημιουργός του έργου και αρχικός δικαιούχος της πνευματικής ιδιοκτησίας και η αυτοδίκαιη μεταβίβαση των δικαιωμάτων στον εργοδότη, κατά το α. 8, παρ. 1 ν. 2121/1993).

Η προστασία του λογισμικού από την αθέμιτη οικειοποίηση.

Τεχνικά μέσα και αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση. Η εθνική νομοθεσία για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση προβλέπει την καταβολή εύλογης αμοιβής στους δημιουργούς και σε ορισμένους δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων. Η είσπραξη της αμοιβής αυτής γίνεται από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης που καλύπτουν εν όλω ή εν μέρει την ενδιαφερόμενη κατηγορία δικαιούχων. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν οι εξωτερικές κάρτες μνήμης, οι εξωτερικοί οδηγοί αποθήκευσης και οι εξωτερικοί φορητοί σκληροί δίσκοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της εύλογης αμοιβής του άρθρου 18 παρ. 3 Ν. 2121/1993, όπως ισχύει.

Τεχνικά μέσα και αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση.