Νέα

02.09.2021

Εκφράζουμε τη βαθειά μας θλίψη για την απώλεια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος υπήρξε ένα ανεκτίμητο κεφάλαιο του πολιτισμού της χώρας μας και άφησε πίσω του ένα σπουδαίο έργο, αλλά και μια παρακαταθήκη, που σηματοδοτεί μια ολόκληρη εποχή

26.07.2021

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού εξέδωσε Απόφαση (αρ. 3897, ΦΕΚ Β’ 3194/20.07.2021) με θέμα «Καθορισμός στοιχείων της αίτησης της υποπαρ. 1 της παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993 “Ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων στο διαδίκτυο» ενώπιον της Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων, της απόφασης, καθορισμός ύψους τέλους εξέτασης αίτησης και τρόπου καταβολής αυτού”».

13.07.2021

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού εξέδωσε Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης Ομάδας Εργασίας για την Ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 2019/789 και 2019/790 στην Ελληνική Νομοθεσία» με την οποία παρατείνεται εκ νέου η διάρκεια εργασιών της Ομάδας Εργασίας μέχρι τις 30/07/2021.

30.06.2021

Την Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021 αντιπροσωπεία της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Αλβανίας / General Directorate of Industrial Property of Albania (GDIP) πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στα γραφεία του ΟΠΙ.

15.06.2021

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού εξέδωσε Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης Ομάδας Εργασίας για την Ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 2019/789 και 2019/790 στην Ελληνική Νομοθεσία» με την οποία παρατείνεται η διάρκεια εργασιών της Ομάδας Εργασίας μέχρι τις 13/07/2021.

15.06.2021

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού εξέδωσε Απόφαση (Αρ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ 233136/24.05.2021) με θέμα «Τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης Ομάδας Εργασίας για την Ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 2019/789 και 2019/790 στην Ελληνική Νομοθεσία».

10.06.2021

Η νέα διαδικτυακή πύλη για τα Έργα εκτός Εμπορίου/Out-Of-Commerce Works (Out-of-Commerce Works Portal) δόθηκε στην κυκλοφορία από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).

04.06.2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε Ανακοίνωση σχετικά με το άρθρο 17 της Οδηγίας 2019/790 για τα πνευματικά δικαιώματα στην Ενιαία Ψηφιακή Αγορά. Στόχος της Ανακοίνωσης είναι να υποστηρίξει τη σωστή ενσωμάτωση του άρθρου 17 στη νομοθεσία των κρατών Μελών.

12.05.2021

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού εξέδωσε Υπουργική Απόφαση (Αρ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ 05.05.2021/198602) με θέμα «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την Ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 2019/789 και 2019/790».

14-15.05.2021

Την Παρασκευή 14 Μαϊου και το Σάββατο 15 Μαϊου 2021 θα πραγματοποιηθεί το διαδικτυακό συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Νομικών Αθήνας /European Law Students' Association (ELSA) με τίτλο «Σύγχρονα Ζητήματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας».