Νέα

17.04.2024

Στις 16 Απριλίου 2024 ο Πρόεδρος κ. Π. Τσίρης και η Διευθύντρια του ΟΠΙ κα Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλου συναντήθηκαν με εκπροσώπους της CISAC (International Confederation of Societies of Authors and Composers).

15.04.2024

Την Πέμπτη 11 Απριλίου 2024 ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) πραγματοποίησε διαδικτυακό σεμινάριο για μαθητές τμημάτων της Β' και Γ' Γυμνασίου του 7ου Γυμνασίου Κατερίνης, του Γυμνασίου Ρητίνης και του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης.

15.04.2024

Την Πέμπτη 11 Απριλίου 2024 ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) πραγματοποίησε επιμορφωτικό σεμινάριο για τους μαθητές του 5ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα.

09.04.2024

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 5099/2024 με τίτλο "Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ («Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες») και άλλες διατάξεις."

09.04.2024

Η κοινή έκθεση του ΟΟΣΑ και του EUIPO μελετά τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στο διεθνές εμπόριο προϊόντων απομίμησης. Αναλύει τις αλλαγές στη ζήτηση και τις αλυσίδες εφοδιασμού των προϊόντων κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία. Εξετάζει επίσης τις συγκεκριμένες νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αρχές επιβολής κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία.

08.04.2024
  • Επιστημονικό Συνέδριο ΟΠΙ – Νομική Σχολή ΕΚΠΑ:  Πνευματική Ιδιοκτησία και Τεχνητή Νοημοσύνη
  • Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Απόφαση στην υπόθεση C-10/22 (LEA) – Η ιταλική νομοθεσία σύμφωνα με την οποία ανεξάρτητες οντότητες που εδρεύουν σε άλλο κράτος μέλος αποκλείονται από τη διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων είναι ασύμβατη με το δίκαιο της ΕΕ

03.04.2024

Ο ΟΠΙ σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ διοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Πνευματική Ιδιοκτησία και Τεχνητή Νοημοσύνη». Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Διανοητικής Ιδιοκτησίας 2024.

22.03.2024

Στην υπόθεση C-10/22, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η ιταλική νομοθεσία που αποκλείει ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων που είναι εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ από το να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Ιταλία είναι αντισυμβατική με το δίκαιο της ΕΕ. Αυτή η νομοθεσία αποτελεί περιορισμό της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, ο οποίος ούτε δικαιολογείται ούτε είναι αναλογικός.

21.03.2024

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σύσταση για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, και για την ενίσχυση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ). Η σύσταση, γνωστή και ως εργαλειοθήκη της ΕΕ κατά της παραποίησης/απομίμησης, αποσκοπεί στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των κατόχων δικαιωμάτων, των παρόχων υπηρεσιών και της επιβολής του νόμου, ενθαρρύνοντας παράλληλα τις βέλτιστες πρακτικές και τη χρήση σύγχρονων εργαλείων και τεχνολογιών.

21.03.2024

Το Υπουργείο Πολιτισμού έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Δημιουργική Ελλάδα: ενίσχυση του κινηματογραφικού, οπτικοακουστικού και δημιουργικού τομέα, ίδρυση φορέα για το βιβλίο και λοιπές διατάξεις σύγχρονου πολιτισμού».