Εκδηλώσεις

Σύσκεψη με θέμα τη διανοητική ιδιοκτησία στις δημιουργικές επιχειρήσεις

Ημερίδα με θέμα «Μουσική και Πνευματικά Δικαιώματα»

Στις 12 Νοεμβρίου 2007, ο ΟΠΙ σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Αποφοίτων Ωδείων Θεσσαλονίκης διοργάνωσε Ημερίδα με θέμα «Μουσική και Πνευματικά Δικαιώματα» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Ημερίδα με θέμα: "Δημοσιογράφοι και εκδότες ΜΜΕ: Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας"

Στις 8 Νοεμβρίου 2007, ο ΟΠΙ διοργάνωσε ημερίδα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με θέμα «Δημοσιογράφοι και εκδότες ΜΜΕ: Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας».

16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Εισήγησημεθέμα «Online copyright protection and management issues»

Σεμινάριο για τα επίκαιρα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εισήγηση με θέμα "Ζητήματα επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο"

Εισήγηση για το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με θέματα τελωνειακής νομοθεσίας

Εισαγωγή στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας

Εισηγήσεις στο Γ' Κινηματογραφικό Συνέδριο