03.08.2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο διαβούλευσης για την έκδοση Οδηγίας για την τροποποίηση του ενωσιακού δικαίου αναφορικά με τα δικαιώματα εκμίσθωσης και δανεισμού και ορισμένα συγγενικά προς το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας δικαιώματα καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη για την υποβολή των απόψεών τους και στοιχείων σχετικά.

Σκοπός της Επιτροπής είναι η διασφάλιση νομικής βεβαιότητας και η εξακρίβωση των συνθηκών σχετικά με την αμοιβή των εκτελεστών καλλιτεχνών μουσικών έργων και σχετικών παραγωγών από τρίτες χώρες (μη Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης), όταν υλικοί φορείς ήχου χρησιμοποιούνται εντός της Ένωσης στο ραδιόφωνο ή την τηλεόραση, ή σε δημόσιους χώρους, όπως bars και εστιατόρια.

Για τον σκοπό αυτόν καλούνται τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν σχετικά στοιχεία μέσω εγγραφής ή σύνδεσης με τον υφιστάμενο λογαριασμό τους σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Η σχετική προθεσμία υποβολής απόψεων ξεκίνησε στις 28 Ιουλίου 2022 και λήγει στις 22 Σεπτεμβρίου 2022 (μεσάνυχτα ώρας Βρυξελλών).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε εδώ.