11.06.2022
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν στο εθνικό δίκαιο τις Οδηγίες 2019/789 και 2019/790.
  • Νέο βίντεο από το πρόγραμμα RESPECT - Αν αγαπάς τον κινηματογράφο...
  • Συνάντηση δικτύου Agorateka
  • Συνάντηση δικτύου IP in Education...

Για όλα τα θέματα πατήστε εδώ.