25.11.2020

Νέα μελέτη που δημοσίευσε στις 24.11.2020 το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO) με τίτλο «Ευρωπαίοι Πολίτες και Διανοητική Ιδιοκτησία: Αντίληψη, Ευαισθητοποίηση και Συμπεριφορά» (European Citizens and Intellectual Property: Perception, Awareness and Behaviour 2020), συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με την στάση των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ), το βαθμό στον οποίο αυτά τα δικαιώματα γίνονται σεβαστά και την αντίληψη που επικρατεί για αυτά τα δικαιώματα στο σύνολό τους.

Πιο συγκεκριμένα η μελέτη αποτελεί ένα εργαλείο παρακολούθησης της κοινής γνώμης σχετικά με:

  • Γενικές γνώσεις και αντιλήψεις για τη ΔΙ
  • Ευαισθητοποίηση για την αξία της ΔΙ και τη ζημία που προκαλείται από τις παραβιάσεις της
  • Παραποιημένα προϊόντα και πειρατικό διαδικτυακό περιεχόμενο και οι λόγοι αγοράς και χρήσης (ή μη αγοράς και χρήσης αυτών) αυτών
  • Διαθεσιμότητα και ποιότητα νόμιμου διαδικτυακού περιεχομένου στην ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο

Η τρίτη έκδοση της εν λόγω μελέτης (οι προηγούμενες το 2013 και το 2017) επιβεβαιώνει ότι η συντριπτική πλειονότητα των Ευρωπαίων πολιτών συμφωνεί πως είναι σημαντικό να προστατεύονται τα δικαιώματα ΔΙ και να αμείβονται για την εργασία τους όσοι επενδύουν χρόνο και χρήμα στην καινοτομία.

Επίσης, υπάρχει μία ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση στον σεβασμό για καλλιτέχνες και δημιουργούς και οι πολίτες σταδιακά αποκτούν καλύτερη κατανόηση των δικαιωμάτων ΔΙ, κάτι που αποτελεί σημαντικό εύρημα, δεδομένου ότι όσοι κατανοούν τα δικαιώματα ΔΙ είναι λιγότερο πιθανό να τα παραβιάσουν ηθελημένα.

Για τη μελέτη πατήστε εδώ.

Για την περίληψη στα ελληνικά πατήστε εδώ.

Για infographics πατήστε εδώ