19.01.2022

Η κα Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλου, Προϊσταμένη του Νομικού Τμήματος του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας παρουσίασε ως ομιλήτρια διαδικτυακά την Επιτροπή για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (ΕΔΠΠΙ), καθώς και τις ενωσιακές εξελίξεις στο Δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο School of Business and Law, Edith Cowan University στην Αυστραλία.