Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ με θέμα «Οι σύνθετες επικοινωνιακές υποδομές ως ακρογωνιαίος λίθος για την ψηφιακή ατζέντα της Ευρώπης».

O Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) έλαβε μέρος στο 6ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) «Οι σύνθετες επικοινωνιακές υποδομές ως ακρογωνιαίος λίθος για την ψηφιακή ατζέντα της Ευρώπης».