Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Στις 26 Απριλίου 2006 διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του ΟΠΙ για πρώτη φορά εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας στο σταθμό ΜΕΤΡΟ του Συντάγματος με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σε σχετικά θέματα. Στην εκδήλωση συμμετείχαν διάφορα υπουργεία και Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης. Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Διανοητικής Ιδιοκτησίας ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2001, με τη συλλογική απόφαση των κρατών-μελών του WIPO, έχοντας ως στόχο την αύξηση αναγνωρισιμότητας του σημαντικού ρόλου της διανοητικής ιδιοκτησίας στην καθημερινή ζωή καθώς και τη συνεισφορά των εφευρετών και των δημιουργών στην ανάπτυξη της κοινωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η 26η Απριλίου, επιλέχθηκε ως η ημερομηνία εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Διανοητικής Ιδιοκτησίας, δεδομένου ότι αποτελεί την ημερομηνία σύστασης και την έναρξη της δραστηριοποίησης του WIPO (26 Απριλίου 1970).