Μονομελές Πρωτοδικείο

ΜΠρΑθ 12715/2022

ΜΠρΑθ 10821/2022

ΜΠρΑθ 8573/2022

ΜΠρΑθ 8519/2018

ΜΠρΣυρ 8114/2019

ΜΠρΑθ 4720/2019

ΜΠρΑθ 4695/2019

ΜΠρΑθ 4166/2019

ΜΠρΑθ 3015/2020

ΜΠρΑθ 2895/2020