Πλημμελειοδικείο

ΠλημΑθ 2786/2014

Πνευματική ιδιοκτησία. Ραδιοτηλεοπτική μετάδοση προγραμμάτων σε κωδικοποιημένη μορφή. Νομική προστασία συνδρομητικών υπηρεσιών (ν. 3166/2003 και π.δ. 343/2002). Αποκωδικοποιητές. Απαγόρευση αποκωδικοποίησης. Παράνομη ιδιωτική χρήση εξοπλισμού ή λογισμικού που επιτρέπει την αποκωδικοποίηση κρυπτογραφημένου ραδιοτηλεοπτικού σήματος. Παράνομη διαδικτυακή αποστολή κωδικού αποκρυπτογράφησης. Ποινική ευθύνη. Διαφοροποίηση της πράξης αυτής από αυτή της παράνομης αναμετάδοσης εκπομπών ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών.

Η πράξη αυτή (η ως άνω παράνομη διαδικτυακή αποστολή) δεν συνιστά «εκπομπή» κατά την έννοια του ν. 2121/1993, ήτοι διάδοση ήχου και εικόνας, και, ως εκ τούτου, δεν στοιχειοθετείται το έγκλημα της παράνομης αναμετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, αλλά αυτό της χρήσης παράνομου λογισμικού αποκωδικοποίησης. Συγγενικό δικαίωμα παραγωγών οπτικοακουστικών έργων και εξουσία απαγόρευσης της άμεσης ή έμμεσης αναπαραγωγής του πρωτοτύπου και των αντιγράφων των ταινιών τους. Εννοια αναπαραγωγής. Συγγενικό δικαίωμα ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και εξουσία απαγόρευσης αναμετάδοσης των εκπομπών τους. Πραγματικά περιστατικά. Εγκατάσταση ειδικού λογισμικού σε δικτυακούς αποκωδικοποιητές, με το οποίο υποκλέπτονται οι κωδικοί αποκρυπτογράφησης κωδικοποιημένου ραδιοτηλεοπτικού σήματος και αποστέλλονται σε συσκευές αποκωδικοποίησης περισσότερων προσώπων μη συνδρομητών. Δεν απαγγέλλεται κατηγορία για παράβαση των διατάξεων του ν. 2121/1993 για την προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων της αναπαραγωγής του πρωτοτύπου και των αντιτύπων των ταινιών των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων και της αναμετάδοσης με οποιονδήποτε τρόπο των εκπομπών των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών χωρίς την άδεια των παραπάνω δικαιούχων, κατ’ εξακολούθηση και κατ` επάγγελμα, αφού, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ως άνω, δεν στοιχειοθετείται το εν λόγω έγκλημα.

Παραπομπή για διανομή, πώληση και κατοχή για εμπορικούς σκοπούς λογισμικού που έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει στον κάτοχό του την πρόσβαση σε προστατευόμενη υπηρεσία τηλεοπτικής μετάδοσης σε καταληπτή μορφή έναντι αμοιβής και χωρίς την έγκριση του φορέα που κατέχει την άδεια παροχής της προστατευόμενης υπηρεσίας. Διατάσσει την κατάργηση της ισχύος των περιοριστικών όρων. (ΠΟΙΝΔ/ΝΗ 2014/932).

ΠλημΚιλ 965/2010

Πνευματική ιδιοκτησία. Διαδικτυακή διεύθυνση κατηγοριοποίησης και ευρετηρίασης ελληνικών κινηματογραφικών και τηλεοπτικών έργων. Αποτελεί ειδική μηχανή αναζήτησης που χρησιμοποιεί συνδέσμου (links) που οδηγούν στα κατάλληλα αρχεία. Κρίση ότι δεν πραγματούται η αξιόποινη προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΙΜΕΕ 194, 2011). 

ΠλημΡοδ 26/2008

Φωτοτυπική αναπαραγωγή και εμπορία επιστημονικού συγγράματος (ΣυμβΠλημΡοδόπ, ΠοινΧρ 4/2008, σελ. 370). 

ΠλημΛευκ 12/2004

Για την πλήρωση της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος του άρθρου 66 παρ. 1 ν 2121/93, όπως ήδη ισχύει, απαιτείται, εκτός άλλων, η αναφορά έστω και δειγματοληπτικώς, των έργων που έγιναν αντικείμενο εκμετάλλευσης χωρίς προηγούμενη άδεια, των ερμηνευτών, των τίτλων των τραγουδιών και των επωνυμιών των παραγωγών εταιριών (ΝοΒ 2004, σελ. 1074). 

ΠλημΡοδοπ 86/2004

Αιτιολογημένα παραπέμφθηκαν οι αναιρεσείοντες για από κοινού και κατά συρροή αναπαραγωγή και θέσης σε κυκλοφορία μουσικώς CD’s χωρίς άδεια των ερμηνευτών, των καλλιτεχνών ή των παραγωγών, αφού από την κατ’ επανάληψη τέλεση των πράξεών τους, αλλά και από την υλικοτεχνική υποδομή που είχαν διαμορφώσει στην επιχείρησή τους συνάγεται ότι σκοπός τους ήταν ο πορισμός παράνομου εισοδήματος και η πρόκληση ιδιαίτερα μεγάλης ζημίας στους παθόντες, γεγονότα δηλαδή, που στοιχειοθετούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του ως άνω εγκλήματος (ΠοινΔικ 2005, σελ. 832). 

ΠλημΘεσ 12128/2003

Καταδίκη κατηγορουμένου για παράβαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, ο οποίος κατείχε αποθηκευμένα στα αυτοκίνητό του με σκοπό να θέσει σε κυκλοφορία κιβώτια με κλεψίτυπους ψηφιακούς δίσκους (ΑρχΝ 2006, σελ. 284). 

ΠλημΑθ 2271/2002

Οι κατηγορούμενοι, ενεργώντας από κοινού, και κατ’ επάγγελμα, κατείχαν χωρίς δικαίωμα, με σκοπό να θέσουν σε κυκλοφορία, μεγάλο αριθμό μουσικών ψηφιακών δίσκων, οι οποίοι είχαν αναπαραχθεί παράνομα με αντιγραφή από τους γνήσιους ψηφιακούς δίσκους, χωρίς την άδεια των δημιουργών των τραγουδιών και των μουσικών εταιριών, οι οποίες έχουν το νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης και αναπαραγωγής των συγκεκριμένων πνευματικών έργων. Το όφελος που επιδίωξαν από την παραπάνω πράξη τους, το οποίο είναι ιδιαίτερα μεγάλο, και οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες τελέσθηκε η συγκεκριμένη πράξη, μαρτυρούν ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας (ΠοινΔικ 2002, σελ. 1164). 

ΠλημΛευκ 506/2002

Η συμπεριφορά κατηγορουμένου, ο οποίος κατείχε με σκοπό να θέσει σε κυκλοφορία υλικούς φορείς ήχου με μη νομίμως εγγραφείσες μουσικές συνθέσεις, έπραξε δε τούτο χωρίς δικαίωμα και χωρίς άδεια των συντελεστών ή δημιουργών των εν λόγω συνθέσεων ή των παραγωγών των οικείων υλικών φορέων ήχου ή της ΑΕΠΙ, στην οποία είχε εκχωρηθεί νομίμως το δικαίωμα εκμεταλλεύσεώς τους, πληροί την υπόσταση ενός εγκλήματος, εκείνου της θέσεως σε κυκλοφορία, κατεχομένων για τον σκοπό τούτο υλικών φορέων. Μεταξύ των εγκλημάτων α) της κατοχής, με σκοπό τη θέση σε κυκλοφορία και β) της θέσεως σε κυκλοφορία των ιδίων υλικών φορέων υφίσταται φαινόμενη πραγματική συρροή, πρωτίστως εκ της ταυτότητας του προσβαλλόμενου και με τις δύο αυτές πράξεις εννόμου αγαθού και της μεταξύ των πράξεων αυτών σχέσεως, αφού αποτελούν τα στάδια μιας εξελικτικής πορείας, η οποία κατατείνει στον ίδιο σκοπό, στην πώληση δηλαδή του υλικού φορέα. Στα πλαίσια της φαινόμενης αυτής συρροής, η προηγούμενη πράξη της κατοχής με σκοπό τη θέση σε κυκλοφορία (μη τιμωρητή) απορροφάται από την επόμενη πράξη της θέσεως σε κυκλοφορία (τιμωρητή) (ΠοινΧρ 203, σελ. 660). 

ΠλημΑθ 410/2000

Κατάρτιση από πλευράς κατηγορουμένων πλαστών ψηφιακών δίσκων ακτίνας (CD) και κασετών μαγνητοφώνου, αναπαράγοντας παράνομα με αντιγραφή και ειδικά μηχανήματα το μουσικό περιεχόμενο ψηφιακών δίσκων και κασετών που είχαν παραχθεί νόμιμα από δισκογραφικές εταιρείες, με σκοπό να παραπλανήσουν με τη χρήση τους το αγοραστικό κοινό ως προς την γνησιότητά τους και εν συνεχεία χρήση των πλαστών αυτών ψηφιακών δίσκων, κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 2121/1993. Κρίση ότι υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις ενοχής κατά των κατηγορουμένων για τις πράξεις της κατ` εξακολούθηση παράβασης του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας με επιδιωχθέν όφελος ιδιαίτερα μεγάλο, τελεσθείσες από υπαιτίους που τελούν αυτές κατ` επάγγελμα, της κατ` εξακολούθηση πλαστογραφίας κατ`επάγγελμα και κατά συνήθεια, το εκ της οποίας όφελος υπερβαίνει το ποσό των 5.000.000 δραχμών και της κατ` εξακολούθηση παράνομης εισόδου και παραμονής στη χώρα αλλοδαπού (ΠοινΔικ. 2001, σελ. 501). 

ΠλημΘεσ 409/2000

Η προβλεπόμενη από το άρθρο 66 παρ. 3β΄ του ν 2121/93 πράξη τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος, εφόσον το όφελος που επιδιώχθηκε ή η ζημία που απειλήθηκε δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Στην περίπτωση αυτή, ακόμη και αν ο δράστης τελεί την πράξη κατ' επάγγελμα, δεν χωρεί μετατροπή της πράξης σε κακούργημα. Γι' αυτό τον λόγο, οι κατηγορούμενοι, μικροπωλητές κλεψιτύπων ψηφιακών δίσκων, παραπέμπονται να δικασθούν για πλημμεληματική παράβαση του παραπάνω άρθρου, καθώς το όφελος που απεκόμισαν ή η ζημία που προξενήθηκε στις φωνογραφικές εταιρίες δεν θεωρείται μεγάλη (ΠοινΔικ 2/2001, σελ. 133, παρατ. Γ. Ουρούμπεη).