Διοικητικό Εφετείο

ΔΕφΑθ 2194/2004

Προστασία ελεύθερου ανταγωνισμού. Η επιτροπή ανταγωνισμού είναι ανεξάρτητη αρχή και στη δίκη επί της προσφυγής κατά της απόφασης της επιτροπής το δημόσιο εκπροσωπείται από τον υπουργό οικονομικών. Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης. Σε τι συνίσταται. Καταχρηστική εκμετάλλευση από επιχείρηση συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων και επιβολή κυρώσεων από την επιτροπή ανταγωνισμού. Κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της ΑΕΠΙ και επιβολή προστίμου από την επιτροπή ανταγωνισμού. Υψος του επιβληθέντος προστίμου. Ποσοστό προμήθειας της ΑΕΠΙ. Αναιτιολόγητη η απόφαση της επιτροπής ως προς το ζήτημα αυτό. Μη ενημέρωση από την ΑΕΠΙ των δημιουργών για το αμοιβολόγιό της και τον κανονισμό διανομής των ποσών. Πότε υπάρχει κακή χρήση δεσπόζουσας θέσης (ΔΔίκη 2005, σελ. 1369).