Γνωμοδοτήσεις

Η προστασία των καλλιτεχνών και η συνταγματικότητα των νόμων 1064 και 1075 του 1980.

Το νομικό καθεστώς της δορυφορικής τηλεοπτικής εκπομπής από και προς το ελληνικό έδαφος.

Ζητήματα αποδείξεως εκ της εφαρμογής του άρθρου 64 του Ν 2121/1993.

Προστασία συγγενικών δικαιωμάτων κατά το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Η ηθική εξουσία υπαναχώρησης του πνευματικού δημιουργού.

Η ηθική εξουσία υπαναχώρησης του πνευματικού δημιουργού.

Ειδικό συγγενικό δικαίωμα εκδοτών: Ο τίτλος εvτύπoυ ως σήμα και διακριτικό γνώρισμα.

Παραχώρηση κινηματογραφικής ταινίας από παραγωγό σε τηλεοπτικό σταθμό προς το σκοπό τηλεοπτικής προβολής - Συσχετισμός με το δικαίωμα εκμίσθωσης του υλικού φορέα.

Περί της νομίμου υποστάσεως των εταιρειών πνευματικής ιδιοκτησίας.

Περί της νομίμου υποστάσεως των εταιριών προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας.