Συμβάσεις Ο.Σ.Δ. με ενώσεις χρηστών

Σε αυτή την ενότητα παρατίθενται οι συμφωνίες που έχουν συνάψει οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης με αντιπροσωπευτικές ενώσεις χρηστών, όπως κοινοποιήθηκαν στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του νόμου 4481/2017. Για περισσότερες πληροφορίες και άλλα συναφή ζητήματα, παρακαλούμε επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες των οργανισμών και/ή επικοινωνήστε απευθείας μαζί τους στα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται εδώ.

Σημείωση: Ο ΟΠΙ δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των συμφωνιών που δημοσιεύονται.

  1. ΑΘΗΝΑ – Σκηνοθέτες / Σεναριογράφοι
  2. ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – Συνθέτες / Στιχουργοί
  3. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (Ε.Υ.Ε.Δ.) – Συνθέτες / Στιχουργοί
  4. ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΔΕΜ – Συνθέτες / Στιχουργοί

 

ΟΣΔ που εκπροσωπούν τους δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων

  1. ΑΠΟΛΛΩΝ – Μουσικοί
  2. ΔΙΟΝΥΣΟΣ – Ηθοποιοί
  3. ΕΡΑΤΩ – Τραγουδιστές / Ερμηνευτές
  4. GRAMMO – Παραγωγοί Φωνογραφημάτων
  5. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Α.Ε. – Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης & Προστασίας Συγγενικών Δικαιωμάτων
  6. GEA – Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης & Είσπραξης Συγγενικού Δικαιώματος Ήχου