Γνωστοποιήσεις αλλοδαπών ΟΣΔ και ΑΟΔ

Faded Media Sp. z.o.o.

Διαπιστωτική πράξη Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού: 372246 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2022

Έδρα: Mazowiecka 11/49, 00-052, Βαρσοβία, Πολωνία

Νόμιμος εκπρόσωπος: Ievgen Galushchenko, Πρόεδρος ΔΣ

Πληρεξούσιος δικηγόρος και αντίκλητος στην Ελλάδα: Κρίτων Μεταξόπουλος του Άγι, Δικηγόρος (ΑΜΔΣΑ 12407), «Α & Κ Μεταξόπουλος και Συνεργάτες Εταιρία Δικηγόρων», Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 54, 115 28 Αθήνα