Ανεξάρτητες Οντότητες Διαχείρισης (ΑΟΔ) με εγκατάσταση στην Ελληνική επικράτεια

ORFIUM Music Rights Greece

Τηλ.: +30 210 2241950 , e-mail: info@orfiummusicrights.gr, Ιστοσελίδα: orfiummusicrights.gr

Έδρα: Καλλιρόης 103, 117 45 Αθήνα (5ος όροφος)

Διαπιστωτική πράξη Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού: 56338/10.02.2022

* Σύμφωνα με δήλωσή της η ORFIUM έχει παύσει να λειτουργεί ως ΑΟΔ.