Άδειες λειτουργίας ΟΣΔ

ΟΣΔ που εκπροσωπούν τους πνευματικούς δημιουργούς

 1. ΑΘΗΝΑ – Σκηνοθέτες / Σεναριογράφοι
  Έγκριση λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 1164 B’ 30/12/1997
  Επέκταση άδειας λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 787 B’ 06/05/2015
 2. ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – Συνθέτες / Στιχουργοί
  Έγκριση λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 323 B΄ 18/03/2003
 3. ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – ΕΔΕΜ – Συνθέτες / Στιχουργοί
  Έγκριση λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 561 B΄ 21/02/2020
 4. ΘΕΣΠΙΣ – Θεατρικοί Συγγραφείς / Μεταφραστές Θεατρικών έργων
  Έγκριση λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 1147 B’ 03/09/2002
 5. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ – Διευθυντές Φωτογραφίας / Σκηνογράφοι / Ενδυματολόγοι / Ηχολήπτες / Μοντέρ
  Έγκριση λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 1164 B’ 30/12/1997
 6. ΞΕΝΟΦΩΝ – Δημοσιογράφoι/Δημιουργοί Έργων Λόγου
  Έγκριση λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 3052 B’ 08/05/2023
 7. Ο.Σ.Δ.Ε.Ε.Τ.Ε – Δημιουργοί εικαστικών έργων
  Επαναχορήγηση έγκρισης λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 939 B΄ 22/10/97
 8. Ο.Σ.Δ.Ε.Λ. – Συγγραφείς / Εκδότες
  Έγκριση λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 1164 B’ 30/12/1997
  Επέκταση άδειας λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 2403 B’ 26/11/2008
  Επέκταση άδειας λειτουργίας: ΦΕΚ 5420 Β΄ 20.10.2022
  Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 490633/2022 Απόφασης χορήγησης επέκτασης άδειας λειτουργίας: ΦΕΚ 2204 Β’ 6.4.2023
  Επέκταση άδειας λειτουργίας: ΦΕΚ 4577 Β΄ 17.11.2023
 9. ΦΟΙΒΟΣ – Φωτογράφοι
  Έγκριση λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 1052 B’ 04/06/99

 

ΟΣΔ που εκπροσωπούν τους δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων

 1. ΑΠΟΛΛΩΝ – Μουσικοί
  Έγκριση λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 1164 B’ 30/12/1997
  Επέκταση άδειας λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 2455 B’ 13/11/2015
 2. ΔΙΑΣ – Παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων
  Έγκριση λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 1164 B’ 30/12/1997
 3. ΔΙΟΝΥΣΟΣ – Ηθοποιοί
  Έγκριση λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 1164 B’ 30/12/1997
  Επέκταση Άδειας λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 3510 B’ 01/11/2016
 4. ΕΡΑΤΩ – Τραγουδιστές / Ερμηνευτές
  Έγκριση λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 1164B’ 30/12/1997
  Επέκταση Άδειας λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 2455 B’ 13/11/2015
  Επέκταση άδειας λειτουργίας: ΦΕΚ 5420 Β΄ 20.10.2022
  Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 490628/2022 Απόφασης χορήγησης επέκτασης άδειας λειτουργίας: ΦΕΚ 2204 Β’ 6.4.2023
 5. ΕΡΜΕΙΑΣ – Παραγωγοί κινηματογραφικών έργων
  Έγκριση λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 1164 B’ 30/12/1997
 6. GRAMMO – Παραγωγοί Φωνογραφημάτων
  Έγκριση λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 1164 B’ 30/12/1997
  Επέκταση άδειας λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 327 B’ 28/02/2008
 7. ΗΡΙΔΑΝΟΣ – Παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων
  Έγκριση λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 1014 B’ 10/08/2000
  Επέκταση Άδειας λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 239 B’ 25/01/2021
 8. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Α.Ε. – Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης & Προστασίας Συγγενικών Δικαιωμάτων
  Έγκριση λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 2217 B’ 19/11/2007
  Τροποποίηση άδειας λειτουργίας: ΦΕΚ Β’ 2443/31.12.2007
 9. GEA – Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης & Είσπραξης Συγγενικού Δικαιώματος Ήχου
  Έγκριση λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 3245 B’ 30/12/2011

 

Οργανισμοί Συλλογικής Προστασίας

 1. ΕΠΟΕ – Εταιρεία Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων
  Έγκριση λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 1164 B’ 30/12/1997
 2. Ο.Π.Δ.Δ.Ε. – Οργανισμός Προστασίας των Δικαιωμάτων των Διαφημιστικών Εταιρειών
  Έγκριση λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 1290 B’ 12/09/2006