Κατηγορίες
Νέα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Μελέτη στρατηγικών μέτρων για την ενίσχυση της προσβασιμότητας και της επαναχρησιμοποίησης της έρευνας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μελέτη με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης και της επαναχρησιμοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιεύσεων και των δεδομένων για επιστημονικούς σκοπούς.

Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στο πλαίσιο του θεματολογίου πολιτικής του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας 2022-2024 σχετικά με ένα νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα δεδομένα κατάλληλο για την έρευνα.

Η μελέτη εντόπισε φραγμούς και προκλήσεις όσον αφορά την πρόσβαση και την επαναχρησιμοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους, αξιολόγησε τα αποτελέσματα του πλαισίου της ΕΕ για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην έρευνα και προσδιόρισε σχετικές διατάξεις για την έρευνα στον τομέα των δεδομένων και της ψηφιακής νομοθεσίας της ΕΕ.

Τα πιο συνηθισμένα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ερευνητές περιλαμβάνουν την έλλειψη συνδρομών από τους οργανισμούς τους, την αδυναμία λήψης αδειών από τον δικαιούχο των πνευματικών δικαιωμάτων και τον φόβο προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι ερευνητικοί οργανισμοί αναφέρουν τις προκλήσεις που προκύπτουν από τη νομοθεσία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όχι μόνο όσον αφορά την πρόσβαση και την περαιτέρω χρήση των αποτελεσμάτων έρευνας που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους, αλλά και όσον αφορά τη διάθεση των αποτελεσμάτων σε ανοικτή πρόσβαση.

Δείτε περισσότερα εδώ.