25.10.2022

Ο εν λόγω Κώδικας Βέλτιστων Πρακτικών στοχεύει να βοηθήσει τους συντηρητές και τους δημιουργούς της ψηφιακής κληρονομιάς να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τη νόμιμη επαναχρησιμοποίηση υπαρχόντων υλικών σε διαδραστικές εμπειρίες ή άλλα πειραματικά προϊόντα. Βασίζεται στις απόψεις και τις δηλώσεις που συγκεντρώθηκαν μέσα από μια σειρά εργαστηρίων με δημιουργούς και συντηρητές από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία.

Ενώ οι νομικές εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το έγγραφο αναφέρονται κυρίως στη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ολλανδίας για τα πνευματικά δικαιώματα, αυτός ο Κώδικας είναι γραμμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σχετικός και σε άλλες ευρωπαϊκές έννομες τάξεις.

Δείτε περισσότερα:

Code of Best Practices on Creative Reuse for Immersive Experiences | Zenodo