14.09.2022
  • Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Αμοιβή εκτελεστών καλλιτεχνών μουσικών έργων και παραγωγών από τρίτες (εκτός ΕΕ) χώρες για τη χρήση ηχογραφημένης μουσικής εντός της ΕΕ.
  • Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΟΠΙ και WIPO...

Για όλα τα θέματα πατήστε εδώ.