03.08.2022

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, με το οποίο ο ΟΠΙ κατέστη ο εξουσιοδοτημένος φορέας της χώρας μας (“national contributor”) στη σημαντική πρωτοβουλία με τίτλο “WIPO ALERT”, η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα του WIPO “Building Respect for Intellectual Property Database Project”.

Πρόκειται για μια ασφαλή και ελεγχόμενης πρόσβασης διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία φιλοξενείται από τον WIPO, όπου εξουσιοδοτημένοι φορείς μπορούν να ανεβάζουν λίστες με ιστοστόπους, στους οποίους έχει διαπιστωθεί ότι λαμβάνει χώρα προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία.

Μέσω υποβολής αίτησης διαφημιστές, διαφημιστικά πρακτορεία και οι πάροχοι τεχνικής τους υποστήριξης μπορούν να καταστούν εξουσιοδοτημένοι χρήστες της πλατφόρμας “WIPO ALERT” με σκοπό τη συγκέντρωση των παράνομων αυτών διαδικτυακών μέσων ανά τον κόσμο για την αποφυγή τοποθέτησης διαφημίσεων σε αυτά. Με τον τρόπο αυτόν δεν χρηματοδοτείται -έστω έμμεσα- η προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ οι διαφημιζόμενες εταιρείες προστατεύονται από την αρνητική επίδραση στη φήμη τους λόγω συσχέτισης με παράνομες δραστηριότητες.

Η πλατφόρμα στοχεύει στην ενίσχυση της αποτελεσματικής επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, προς το συμφέρον της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και της προστασίας των καταναλωτών, καθώς επίσης στην προώθηση μια κουλτούρας σεβασμού των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης.

Ο ΟΠΙ συμβάλλει σε αυτήν την πρωτοβουλία με την ανάρτηση της λίστας με τα ονόματα χώρου και τις διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου, στις οποίες έχει διαταχθεί διακοπή πρόσβασης βάσει των σχετικών αποφάσεών της Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακών Προσβολών Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΠΠΙ), αναδεικνύοντας σε διεθνές επίπεδο το έργου της ΕΔΠΠΙ.

Περισσότερα σχετικά με την πρωτοβουλία “WIPO ALERT” μπορείτε να δείτε εδώ.

Σχετικά με το πρόγραμμα BRIP μπορείτε να δείτε εδώ.

Οι αποφάσεις της ΕΔΠΠΙ και οι σχετικές λίστες με τα ονόματα χώρου και τις διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλου, όπου έχει διαταχθεί η διακοπή πρόσβασης είναι διαθέσιμες εδώ.