01.07.2022

Στις 28 και 29 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO) στο Αlicante εκδήλωση για τα εκτός εμπορίου έργα (Out of Commerce works) της δικτυακής πύλης DATATHON με τη συνεργασία του Observatory και της Europeana.

Κύριος στόχος της εκδήλωσης Datathon ήταν η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ύπαρξη της νέας λύσης εκτός εμπορίου έργων που διατίθεται βάσει της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/790 με στόχο τη διευκόλυνση της ψηφιοποίησης έργων εκτός εμπορίου. Η Οδηγία (ΕΕ) 2019/790 εισάγει ένα νομικό πλαίσιο για την υποστήριξη των ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς στην ψηφιοποίηση και τη διασυνοριακή διάδοση έργων εκτός εμπορίου.

Τα εκτός εμπορίου έργα εξακολουθούν να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αλλά ουδέποτε ήταν ή δεν είναι πλέον διαθέσιμα στο εμπόριο.

Η δικτυακή πύλη για τα εκτός εμπορίου έργα, η διαχείριση της οποίας έχει ανατεθεί στο EUIPO, δημιουργήθηκε για να διασφαλίζεται ότι όλες οι πληροφορίες που αφορούν τη χρήση μη διαθέσιμων στο εμπόριο έργων τυγχάνουν της κατάλληλης δημοσιότητας και είναι διαθέσιμες σε μία ενιαία, προσβάσιμη από το κοινό πύλη.

Παρέχει στο ευρύ κοινό τη δυνατότητα να αναζητά έργα, να βρίσκει τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς που διαθέτουν τα έργα αυτά μέσω του διαδικτύου και, επίσης, να λαμβάνει ειδοποιήσεις σχετικά με νέα έργα που καταχωρούνται στην πύλη.

Στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε υβριδική μορφή και στέφθηκε με επιτυχία, συμμετείχαν εκπρόσωποι των αρχών των κρατών μελών της ΕΕ καθώς και εκπρόσωποι πολιτιστικών φορέων των κρατών μελών. Στην εκδήλωση συμμετείχαν δύο εκπρόσωποι του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εκτός εμπορίου έργα παρακαλούμε επισκεφθείτε:

Datathon 2022 (europa.eu)
The Out-of-commerce works portal
EUIPO