06.05.2022

To Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 26 Απριλίου 2022 με απόφασή του απέρριψε την προσφυγή που άσκησε η Πολωνία για την ακύρωση του άρθρου 17 της οδηγίας 2019/790 για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά στην ψηφιακή ενιαία αγορα (CDSM).

Πιο συγκεκριμένα, η Δημοκρατία της Πολωνίας άσκησε προσφυγή με αίτημα την ακύρωση του άρθρου 17, παράγραφος 4, στοιχείο βʹ και στοιχείο γʹ, in fine, της οδηγίας 2019/790 και, επικουρικώς, την ακύρωση του άρθρου αυτού στο σύνολό του. Υποστήριξε κατ’ ουσίαν, ότι οι εν λόγω διατάξεις επιβάλλουν στους παρόχους την υποχρέωση να προβαίνουν σε προληπτική παρακολούθηση όλου του περιεχομένου που οι χρήστες τους σκοπεύουν να αναφορτώσουν, μέσω εργαλείων πληροφορικής αυτόματου φιλτραρίσματος, χωρίς να προβλέπονται εγγυήσεις που διασφαλίζουν τον σεβασμό του δικαιώματος στην ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης (3).

Το τμήμα μείζονος συνθέσεως του Δικαστηρίου αποφαίνεται για πρώτη φορά επί της ερμηνείας της οδηγίας 2019/790. Απορρίπτει την προσφυγή της Πολωνίας, κρίνοντας ότι η προβλεπόμενη από την οδηγία αυτή υποχρέωση των παρόχων, η οποία συνίσταται σε εκ των προτέρων αυτόματο έλεγχο του περιεχομένου που διατίθεται στο διαδίκτυο από τους χρήστες, περιβάλλεται από κατάλληλες εγγυήσεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος στην ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης των χρηστών και για τη διασφάλιση της δίκαιης εξισορρόπησης μεταξύ του δικαιώματος αυτού, αφενός, και των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, αφετέρου.

Βλ. εδώ και εδώ