14.04.2022

Ο ΟΠΙ στις 07.04 και 08.04.2022 συμμετείχε σε διαδικτυακό σεμινάριο για την παροχή τεχνογνωσίας από την Ελλάδα προς το Μαυροβούνιο σχετικά με το ενωσιακό κεκτημένο για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Στο σεμινάριο η Διευθύντρια και στελέχη του νομικού τμήματος του ΟΠΙ ανέλυσαν την ελληνική εμπειρία στην ενσωμάτωση των Οδηγιών 2019/789 και 2019/790.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε με τη μεσολάβηση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και την παρακολούθησαν στελέχη του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης του Μαυροβουνίου.