23.08.2012

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μία νέα ιστοσελίδα σχετικά με το πώς οι δικαιούχοι διανοητικής ιδιοκτησίας μπορούν να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους ζητώντας από τα τελωνεία να κατασχέσουν αγαθά που κρίνονται ύποπτα για παραβίαση του δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας. Τα τελωνεία είναι στην πραγματικότητα εύκολα και αποτελεσματικά εργαλεία στην αναγνώριση και την αποτροπή των παραβάσεων.

Όπως εξήγησε η Επιτροπή, σε περίπτωση που υποπτευθείτε πως κάποια αγαθά παραβιάζουν το δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας σας (ένα βιομηχανικό σήμα, για παράδειγμα) μπορείτε να καταθέσετε «μία αίτηση για δράση στα αρμόδια εθνικά τελωνεία ζητώντας τους να αναλάβουν δράση. Η αίτηση για βοήθεια είναι εθνική. Ωστόσο, αιτήματα για βοήθεια που έχουν κατατεθεί μέσα στο πλαίσιο συγκεκριμένων «Κοινοτικών δικαιωμάτων», όταν κατατίθενται σε ένα από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να κατέχει το ίσιο νομικό καθεστώς σε όλα τα Κράτη Μέλη.»

Μπορείτε να παραγγείλετε τις φόρμες αιτημάτων εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επιλέξτε εδώ.

Πηγή: ipr-helpdesk.org.