26.04.2012

Ας κρατήσουμε την κρίση μακριά από τον πολιτισμό.

Σε μια εποχή δύσκολη είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε τον ρόλο που διαδραματίζουν η τέχνη και όσοι ζουν από αυτή. Κρίση στην τέχνη σημαίνει κρίση στον πολιτισμό μας.

Ο σεβασμός στην πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα βοηθά τους δημιουργούς, τους ερμηνευτές-καλλιτέχνες και τους παραγωγούς να ζουν με αξιοπρέπεια και να συνεχίσουν να προσφέρουν τα έργα τους στο κοινό.