09.11.2021
  • ΠΟΔΙ/WIPO:
    Εργαλειοθήκη Καλών Πρακτικών του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης
  • ΠΟΔΙ/WIPO:
    Πρόγραμμα Νέων Εμπειρογνωμόνων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας
  • Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ):
    Υπόθεση C 401/19, Δημοκρατία της Πολωνίας κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Γενικός Εισαγγελέας απορρίπτει την αίτηση της Πολωνίας σχετικά με το άρθρο 17 της Οδηγίας 2019/790

Για όλα τα θέματα πατήστε εδώ.