10.06.2021

Η νέα διαδικτυακή πύλη για τα Έργα εκτός Εμπορίου/Out-Of-Commerce Works (Out-of-Commerce Works Portal) δόθηκε στην κυκλοφορία από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).

Τα έργα εκτός εμπορίου είναι έργα, όπως βιβλία, ταινίες ή οπτικά έργα που εξακολουθούν να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αλλά δεν είναι πλέον ή δεν ήταν ποτέ διαθέσιμα στο εμπόριο.

Ο κύριος σκοπός της Out-of-Commerce Works Portal είναι να παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες και μελλοντικές χρήσεις των έργων εκτός εμπορίου, καθώς και να διευκολύνει τους κατόχους δικαιωμάτων αυτών των έργων να ασκήσουν τα δικαιώματά τους.

Επισκεφθείτε την πύλη εδώ.