14.10.2020

Διοργάνωση τηλεσεμινάριου για το ΠΕΚΕΣ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τίτλο “Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα: Εξ' αποστάσεως εκπαίδευση και πηγές νόμιμου υλικού”

Στο σεμινάριο ενημερώθηκαν οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας εκπαίδευσης του ΠΕΚΕΣ ΑΜΘ από την κα Εύα Μουστάκα, Νομικό ΟΠI, σχετικά με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη σχέση πνευματικής ιδιοκτησίας και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στη διευρυμένη χρήση ψηφιακού υλικού από το διαδίκτυο. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν διαδικτυακές πηγές νόμιμου υλικού για χρήση μέσα στην τάξη.

Συνολικά παρακολούθησαν το σεμινάριο 193 εκπαιδευτικοί.