5-6 Οκτωβρίου 2020

Τη Δευτέρα, 5 και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020 θα λάβει χώρα το διαδικτυακό συνέδριο της Europeana, υπό την αιγίδα της Γερμανικής Προεδρίας για το έτος 2020 και στο πλαίσιο του πολιτιστικού της προγράμματος, υπό τον τίτλο «Ο ρόλος της πνευματικής ιδιοκτησίας στον ψηφιακό μετασχηματισμό της πολιτιστικής κληρονομιάς» (“The role of copyright in the digital transformation of the cultural heritage sector”).

Στόχος της εκδήλωσης αυτής είναι η διασφάλιση μίας πλούσιας διαδραστικής εμπειρίας μέσω της ενθάρρυνσης των συμμετεχόντων να εμβαθύνουν σε νέες ιδέες, να μοιραστούν νέες προοπτικές και κατευθύνσεις, και να προσφέρουν τη δική τους ματιά στις δύο βασικές ενότητες, όπως αναπτύσσονται στις δύο ημέρες του συνεδρίου. Η πρώτη αφορά στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως συναρτάται με την ψηφιακή μεταμόρφωση, και συγκεκριμένα με τις ευκαιρίες που αναπτύσσονται μέσω της υιοθέτησης της Οδηγίας 2019/790 για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά. Η δεύτερη ενότητα αφορά στη μετάβαση από τη διαμόρφωση πολιτικών στην πράξη, δηλαδή στο ειδικότερο πλαίσιο του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας και στη μελέτη των περιπτώσεων για την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) θα εκπροσωπηθεί στο συνέδριο μέσω της συμμετοχής της κας Μουστάκα Εύας, Νομικού – Μέλους του Τμήματος Νομοθετικού Συντονισμού στις συζητήσεις που θα λάβουν χώρα (breakout activities) μετά το πέρας της κάθε ενότητας.

Ορισμένες ενότητες του συνεδρίου θα είναι ανοιχτές για το κοινό. Για να τις παρακολουθήσετε, θα πρέπει να κάνετε εγγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.eventbrite.co.uk/e/europeana-web-conference-under-the-german-presidency-2020-tickets-117263591559.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Event_documentation/Events/Presidency/German-Presidency-2020-for-Pro.pdf.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://pro.europeana.eu/event/europeana-web-conference-under-the-german-presidency-2020.