11.07.2020

Στις 11 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα ημερίδα του Συνδέσμου Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ) με τίτλο "Η ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα πνευματικά δικαιώματα και ο περιφερειακός Τύπος στη νέα Σχέση Κράτους και περιφερειακού Τύπου, το σύγχρονο ευρωπαϊκό υπόδειγμα».

Ο Πρόεδρος του ΟΠΙ κ. Π. Τσίρης απηύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους της Υπουργού Πολιτισμού, ενώ η κα Ευαγγελία Βαγενά, Διευθύντρια ΟΠΙ παρουσίασε τα νομικά ζητήματα ιδίως σε σχέση με το α. 15 της οδηγίας DSM και σχετικές νομοθετικές προβλέψεις άλλων κρατών μελών.