19.06.2020

Στις 19 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε, κατόπιν σχετικού αιτήματος, τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Γραμματέως του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ‘ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ’ με τη Διευθύντρια και εκπροσώπους του Νομικού Τμήματος ΟΠΙ αναφορικά με ζητήματα που άπτονται των τομέων δράσης και των γενικότερων ενδιαφερόντων του ανωτέρω οργανισμού.