10.06.2020

Στις 10 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε, κατόπιν σχετικού αιτήματος, συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ‘ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ’ με τον Πρόεδρο, τη Διευθύντρια και εκπροσώπους του Νομικού Τμήματος του ΟΠΙ. Στη σχετική συζήτηση τέθηκαν ζητήματα που αφορούν στη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων και άπτονται των τομέων δράσης και γενικότερου ενδιαφέροντος του ανωτέρω οργανισμού, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος της ενσωμάτωσης, στην εθνική έννομη τάξη, των Οδηγιών 2019/790 και 2019/789.