26.05.2020

Δημοσιεύθηκε σήμερα η ΚΥΑ υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/237529/6053 για τη μεταφορά της δραστηριότητας της Ειδικής Υπηρεσίας έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ) στο διάδοχο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης και ρύθμισης των θεμάτων αποτίμησης αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων και του τρόπου καταβολής του ποσού που τυχόν προκύψει από το διάδοχο οργανισμό προς τον ΟΠΙ.

Επιλέξτε εδώ για να δείτε το πλήρες κείμενο.