13.05.2020

Στις 8 Μαΐου 2020 τα κράτη μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ) / World Intellectual Property Organization (WIPO) διόρισαν τον κ. Daren Tang από τη Σιγκαπούρη ως Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού με εξαετή θητεία η οποία ξεκινάει την 1η Οκτωβρίου 2020.

Ο κ. Tang θα αντικαταστήσει τον κ. Francis Gurry, ο οποίος υπηρέτησε ως Γενικός Διευθυντής του WIPO από την 1η Οκτωβρίου 2008.