21.03.2024

Το Υπουργείο Πολιτισμού έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Δημιουργική Ελλάδα: ενίσχυση του κινηματογραφικού, οπτικοακουστικού και δημιουργικού τομέα, ίδρυση φορέα για το βιβλίο και λοιπές διατάξεις σύγχρονου πολιτισμού».

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου επιδιώκεται η δημιουργία και στήριξη μιας συνεκτικής εθνικής πολιτικής για τους τομείς των οπτικοακουστικών, του βιβλίου, καθώς και η ενίσχυση του δημιουργικού και πολιτιστικού τομέα, ιδίως με τη χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων μέσων. Τέλος, ρυθμίζονται θέματα εποπτευόμενων οργανισμών Σύγχρονου Πολιτισμού.

Η διαβούλευση είναι ανοιχτή έως τις 28 Μαρτίου 2024.

Βρείτε τη δημόσια διαβούλευση εδώ.