09.02.2024

Αυτή η νέα έκθεση με τον τίτλο «Δίκαιη αμοιβή οπτικοακουστικών δημιουργών και ερμηνευτών σε συμβάσεις αδειοδότησης» του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Οπτικοακουστικών Μέσων, εξετάζει πώς η Οδηγία 2019/790 της ΕΕ για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά (Οδηγία CDSM) στοχεύει στην ενίσχυση της θέσης των δημιουργών και των εκτελεστών οπτικοακουστικών έργων, όταν αδειοδοτούν τα αποκλειστικά δικαιώματά τους για τη χρήση των έργων ή των ερμηνειών τους.

Η έκθεση εξετάζει τις προσεγγίσεις που υιοθετήθηκαν από τα κράτη μέλη για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις κατά την εφαρμογή της Οδηγίας 2019/790.

Δείτε ολόκληρη την Έκθεση εδώ.