10.11.2023
  • Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) - Εργαστήριο διαμεσολάβησης και και διαιτησίας
  • Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) - Απόφαση στην υπόθεση C-655/2021. Δυσανάλογη η ποινή φυλάκισης τουλάχιστον πέντε ετών για προσβολή εμπορικού σήματος

Για όλα τα θέματα πατήστε εδώ.