04.05.2023

Το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των Ηνωμένων Πολιτειών / US Trade Representative (USTR) δημοσίευσε την Ειδική Έκθεση 301 του 2023 σχετικά με την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της προστασίας και της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Η ετήσια έκθεση περιγράφει τα ευρήματα του USTR για περισσότερους από 100 εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ μετά από σημαντική έρευνα και συνομιλίες μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών.

Η Ελλάδα βρίσκεται εκτός Λίστας 301 για τρίτη συνεχόμενη χρονιά καθώς από το 2020 μέχρι σήμερα έχει προβεί σε σημαντικά βήματα που αφορούν την καταπολέμηση του παράνομου λογισμικού και της διαδικτυακής πειρατείας. Τα βήματα αυτά αφορούν στην αγορά αδειών λογισμικού για τον δημόσιο τομέα αλλά και την εισαγωγή νομοθεσίας καταπολέμησης της πειρατείας.

Δείτε την Ειδική Έκθεση 301 εδώ.