21.11.2022
  • Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) - Δημόσια Διαβούλευση σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση των Οδηγιών ΕΕ 2019/789, 2019/790 και 2006/115
  • Επιστημονική Εκδήλωση: «Πνευματική Ιδιοκτησία και Δικαιοσύνη» (21.10.2022) Δείτε τις παρουσιάσεις του συνεδρίου....

Για όλα τα θέματα πατήστε εδώ.