19.01.2021

Την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2020, ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) διοργάνωσε επιμορφωτικό σεμινάριο εξ αποστάσεως σε συνεργασία με το 1ο ΠΕΚΕΣ Αττικής.

Στο σεμινάριο ενημερώθηκαν οι Προϊσταμένες/οι των ειδικών νηπιαγωγείων και οι Διευθύντριες/Διευθυντές όλων των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής αγωγής από την κα Μαρία Γ. Σινανίδου, Δικηγόρο, Επιστημονική Συνεργάτη ΟΠΙ και την κα Εύα Κοκκίνου, Προϊσταμένη Τμήματος Πληροφόρησης ΟΠΙ σχετικά με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη σχέση πνευματικής ιδιοκτησίας και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στη διευρυμένη χρήση ψηφιακού υλικού από το διαδίκτυο. Παρουσιάστηκαν επίσης διαδικτυακές πηγές νόμιμου υλικού για χρήση μέσα στην τάξη. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν οι ιστότοποι του ΟΠΙ καθώς και οι πληροφορίες και υπηρεσίες που αυτοί παρέχουν.

Συνολικά παρακολούθησαν το σεμινάριο 110 εκπαιδευτικοί.