Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας: Μια γενική θεώρηση

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας θα πάρει μέρος σε επιστημονική εκδήλωση που διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά με θέμα "Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας: Μια γενική θεώρηση". Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013, ώρα 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δ.Σ.Π. (Ηρώων Πολυτεχνείου 47, Πειραιάς).

Μπορείτε να κατεβάσετε τις παρουσιάσεις των ομιλητών του συνεδρίου επιλέγοντας από τα αρχεία που ακολουθούν:

Παναγιώτα Γεωργοπούλου - Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Μαρία Σινανίδου - Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Κ. Αμπατζής - Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας