Σεμινάριο για την Προστασία των Προϊόντων από την Αντιγραφή

O ΟΠΙ συμμετείχε σε Εξειδικευμένο Σεμινάριο για την Προστασία των Προϊόντων από την Αντιγραφή, που διοργάνωσαν ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ). Το Σεμινάριο απευθυνόταν σε όλες τις μικρομεσαίες παραγωγικές επιχειρήσεις.