Ημερίδα με θέμα "IP Protect for SMEs and Start-Ups"

O Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας συμμετείχε στην πρώτη ημερίδα του έργου IPR Protect που πραγματοποιήθηκε με θέμα "IP Protect for SMEs and Start-Ups". Οι εκπρόσωποι του ΟΠΙ παρουσίασαν εισήγηση με θέμα: «Η χρήση αδειών GPL στην ανάπτυξη λογισμικού. Μια παρουσίαση για τις επιπτώσεις ενσωμάτωσης GPL-κώδικα σε ιδιόκτητο λογισμικό».