Εισήγηση με θέμα "Πνευματική ιδιοκτησία, τεχνολογία και κοινωνία της πληροφορίας"

Την 1 Ιουνίου 2006 ο ΟΠΙ παρουσίασε εισήγηση με θέμα "Πνευματική ιδιοκτησία, τεχνολογία και κοινωνία της πληροφορίας", στο πλαίσιο της ημερίδας "Δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας και η Προστασία τους", που διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο/Τμ. Δυτικής Κρήτης.