Εισήγηση με θέμα "Διαδίκτυο και Πνευματική Ιδιοκτησία"

Στις 7 Φεβρουαρίου 2006 ο ΟΠΙ παρουσίασε εισήγηση με θέμα "Διαδίκτυο και Πνευματική Ιδιοκτησία" στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο.