Συνέδριο "Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Δίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας"

Ο ΟΠΙ πήρε μέρος στη διοργάνωση του Συνεδρίου "Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Δίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας". Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 2 και 3 Φεβρουαρίου 2006 και ο ΟΠΙ παρουσίασε εισήγηση με θέμα "Η προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες".