22.02.2023

Τo Υπουργείo Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συνδιοργάνωσαν την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023 στις 10:00-14:30 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων ημερίδα με συμμετοχή ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων με σκοπό την ενημέρωση Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Φορέων και ερευνητών σχετικά με το νέο καθεστώς για την έρευνα στα Πανεπιστήμια και τις Εταιρείες-Τεχνοβλαστούς (spin-offs), σύμφωνα με τον Νόμο 4864/2021.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας αναδείχθηκαν κρίσιμα ζητήματα αναφορικά με την ανάγκη συντονισμού και ανάπτυξης συνεργειών, την προστασία των αποτελεσμάτων της έρευνας με δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, ενώ παρουσιάστηκαν επιτυχημένα μοντέλα Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας και δημιουργίας Τεχνοβλαστών με το νέο νομοθετικό καθεστώς.

Η αν. Διευθύντρια του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, κα Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλου, συμμετείχε στην εν λόγω εκδήλωση με ομιλία της για την προστασία των αποτελεσμάτων έρευνας με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.